หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
หัวข้อ : อบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โดย : benyapat
อ่าน : 520
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
พิมพ์ 

วันที่ 7 กันยายน 2560 ห้องประชุมพระพรหมเวที  ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เป็นประธานและบรรยายพิเศษ อบรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในโรงเรียนทุกโรงเรียน จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรม เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบๆ สถานศึกษาในทุกพื้นที่  และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ โรงเรียนในสังกัดได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ผลงานปีการศึกษา 2559-2560    ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักกิจการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนซาก ครูโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  


ภาพ บรรยากาศการอบรม